Flytteafregning

Flytteafregning.

Fristen for fremsendelse af flytterapport er anført i LL§98 eller er anført i lejekontrakten og dette er ikke fristen for afregning af lejemålet, men fristen for fremsendelse af punkter som udlejer mener lejer hæfter for ved fraflytning.

 

Flytteafregning vil blive fremsendt såsnart samtlige fakturaer er modtaget til brug for afregning - omkring 6-8 uger efter at der er afholdt flyttesyn.

 

Af lejekontrakten fremgår det, hvilke aftaler, der er indgået vedrørende opsigelse og fraflytning af lejemålet. Ligeledes er opsigelsesvarslet anført i lejekontrakten.

 

Opsigelsen skal altid ske skrifligt.

 

Opsigelsen skal være underskrevet af alle der er anført på lejekontrakten.

 

Opsigelsen kan sendes på mail som et PDF-dokument. Ikke blot en mail.

 

Dueholm & Krøyer | Holme Møllevej 39 | 8260 Viby J | Telefon 8611 5911 | Fax 8611 5953 | info@dkejendom.dk