Opsigelse af lejemål

Opsigelse af lejemål

  

Når lejemålet ønskes opsagt skal dette ske i henhold til lejekontrakten. Dette gælder også opsigelse af garager, p-pladser og kælderrum m.m.

 

Af lejekontrakten fremgår det, hvilke aftaler, der er indgået vedrørende opsigelse og fraflytning af lejemålet. Ligeledes er opsigelsesvarslet anført i lejekontrakten.

 

Opsigelsen skal altid ske skrifligt.

 

Opsigelsen skal være underskrevet af alle der er anført på lejekontrakten.

 

Opsigelsen kan sendes på mail som et PDF-dokument eller lignende. Ikke blot en mail.

 

Opsigelsen kan sendes på mail: info@dkejendom.dk.

Såfremt der i opsigelsen ikke er taget højde for anvendelse af den forudbetalte leje - vil beløbet først blive afregnet ved flytteafregning - se punktet omkring flytteafregning.

Når opsigelsen er modtaget vil denne i løbet af 8 dage blive bekræftet skriftligt ved brev. 

 

Tidspunkt for flyttesyn for så vidt angår boliglejemål angives i brevet.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 


Dueholm & Krøyer | Holme Møllevej 39 | 8260 Viby J | Telefon 8611 5911 | Fax 8611 5953 | info@dkejendom.dk